Namiestnictwo Harcerek OGRÓD

NAMIESTNICTWO HARCEREK "OGRÓD"

Namiestnictwo Harcerek OGRÓD jest  ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami harcerek i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Aleksandra GÓRSKA – namiestniczka harcerek

phm. Anna KOBALCZYK
pwd. Zofia KABZA
pwd. Aleksandra ANTOSIAK

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

  • 2 ŁDH "Obieżyświaty" im. Mieczysława Orłowicza
  • 4 ŁDH "Błyskawica" im. gen. Mariusza Zaruskiego
  • 31 ŁDH "Bystrzyca" im. Teresy Bogusławskiej
  • 33 ŁDH "Polaris" im. Marii "Rysi" Masłowskiej
  • 46 ŁDH "Knieje" im. Joanny Skwarczyńskiej „Szarotki"
  • 54 ŁDH "Głębina Wodna" im. Olgi Drahanowskiej-Małkowskiej
  • 76 ŁWDH im. Emilii Plater
  • 92 ŁDH "Batalion"
  • 101 ŁDH im. Krystyny Krahelskiej ps. Danuta
  • 137 ŁDH "Sosny" im. Bogusi Sierpińskiej

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM