Namiestnictwo Harcerek OGRÓD

NAMIESTNICTWO HARCEREK "OGRÓD"

Namiestnictwo Harcerek OGRÓD jest  ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami harcerek i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Aleksandra GÓRSKA – namiestniczka harcerek

pwd. Barbara POLIT
pwd. Zofia KABZA
pwd. Aleksandra ANTOSIAK
pwd. Julia BIERNACKA

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM