Konferencja Instruktorska “Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu”

W miniony weekend instruktorzy z naszego hufca wybrali się na konferencję instruktorską „Duchowość i wiara w harcerskim wychowaniu” zorganizowaną przez Radę Naczelną.
Członkowie naszego hufca mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień oraz podyskutować w grupach na temat wiary w kontekście harcerskiego systemu wartości oraz wychowania duchowego w ZHP. Organizatorzy konferencji zaproponowali dwie formy rozwoju duchowego. Część wybrała spacer po fragmencie Warszawy z przewodnikiem (Arsenał, Pałac i Ogród Krasińskich, Ogród Saski i inne ciekawe miejsca), a druga część uczestniczyła w warsztatach muzycznych z dyrygentką chóru gospel.
Reprezentanci Hufca Łódź-Polesie mają nadzieję, że głosy w dyskusji, które wybrzmiały na konferencji pomogą im w pracy wychowawczej i wspieraniu rozwoju duchowego harcerek i harcerzy.

Post Author: Michalina Andrzejczyk