Komisja Stopni Instruktorskich

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Łódź-Polesie przyjmuje, analizuje i opiniuje próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza. KSI recenzuje przygotowane programy realizacji prób na stopnie, a po ich realizacji ocenia, czy zostały zrealizowane jej wszystkie założenia.

SKŁAD KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH:

hm. Maciej Cichosz – przewodniczący KSI

hm. Marta Brulikowska-Polit – zastępca przewodniczącego KSI

hm. Justyna Świstek – zastępca przewodniczącego KSI

hm. Katarzyna Kurowska

hm. Dorota Łapińska

hm. Tomasz Szala

hm. Magdalena Dąbkowska-Dworniak

nowy adres Komisji Stopni Instruktorskich: ksi.lodzpolesie@zhp.net.pl

KONTAKT Z KSI: