Komisja Rewizyjna

HUFCOWA KOMISJA REWIZYJNA

W dniu 12 października 2019 Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nową komisję rewizyjną. 

hm. Magdalena SUCHAN

Przewodniczaca HKR

hm. Andrzej LEMAN

Wiceprzewodniczący HKR

hm. Magdalena DĄBKOWSKA-DWORNIAK

Sekretarz HKR

pwd. Andrzej SOKOŁOWSKI

Członek HKR

phm. Włodzimierz PALCZEWSKI

Członek HKR