Komisja Historyczna

KOMISJA HISTORYCZNA HUFCA

Komisja Historyczna Hufca stoi na straży poleskiej historii. Dzięki jej staraniom materiały z poszczególnych lat działalności hufca są segregowane i archiwizowane. Możemy je oglądać podczas ważnych wydarzeń hufcowych w formie wystaw i ekspozycji.

Zachęcamy do kontaktu z Komisją Historyczną w sprawach związanych z 60-latami działalności poleskiego hufca.

SKŁAD KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA:

hm. Bronisław Kubiak – wieczny honorowy przewodniczący Komisji
Historycznej

hm. Lech Margiel – przewodniczący Komisji Historycznej

phm. Stanisław Gałecki

hm. Andrzej Janowski

phm. Ryszard Kowski

hm. Andrzej Leman

pwd. Andrzej Sokołowski

hm. Witold Mockałło

pwd. Eligiusz Szymczak

hm. Stanisław Zaręba

Zapraszamy do zapoznania się z kartami informacyjnymi przedstawiającymi sylwetki i miejsce pochówku instruktorów związanych z poleskim hufcem.

KONTAKT Z KOMISJĄ HISTORYCZNĄ: