Komisja Historyczna

KOMISJA HISTORYCZNA HUFCA

Komisja Historyczna Hufca stoi na straży poleskiej historii. Dzięki jej staraniom materiały z poszczególnych lat działalności hufca są segregowane i archiwizowane. Możemy je oglądać podczas ważnych wydarzeń hufcowych w formie wystaw i ekspozycji.

Zachęcamy do kontaktu z Komisją Historyczną w sprawach związanych z 60-latami działalności poleskiego hufca.

SKŁAD KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA:

hm. Bronisław Kubiak – wieczny honorowy przewodniczący Komisji Historycznej

hm. Lech Margiel – przewodniczący Komisji Historycznej

phm. Stanisław Gałecki

Andrzej Janowski

phm. Ryszard Kowski

hm. Andrzej Leman

pwd. Andrzej Sokołowski

hm. Witold Mockałło

pwd. Eligiusz Szymczak

hm. Stanisław Zaręba

Zapraszamy do zapoznania się z kartami informacyjnymi przedstawiającymi sylwetki i miejsce pochówku instruktorów związanych z poleskim hufcem.

KONTAKT Z KOMISJĄ HISTORYCZNĄ: