Komisja Historyczna

KOMISJA HISTORYCZNA HUFCA

Komisja Historyczna Hufca stoi na straży poleskiej historii. Dzięki jej staraniom materiały z poszczególnych lat działalności hufca są segregowane i archiwizowane. Możemy je oglądać podczas ważnych wydarzeń hufcowych w formie wystaw i ekspozycji.

Zachęcamy do kontaktu z Komisją Historyczną w sprawach związanych z 60-latami działalności poleskiego hufca.

SKŁAD KOMISJI HISTORYCZNEJ HUFCA:

hm. Bronisław Kubiak - wieczny honorowy przewodniczący Komisji
Historycznej

hm. Lech Margiel - przewodniczący Komisji Historycznej

phm. Stanisław Gałecki
phm. Ryszard Kowski
hm. Andrzej Leman
pwd. Andrzej Sokołowski
pwd. Eligiusz Szymczak

 

Zapraszamy do zapoznania się z kartami informacyjnymi przedstawiającymi sylwetki i miejsce pochówku instruktorów związanych z poleskim hufcem.

KONTAKT Z KOMISJĄ HISTORYCZNĄ: