“Dzień Myśli Braterskiej”

Moi drodzy,

z całego serca życzę wam by na co dzień w każdym bliźnim widzieć to co w nim dobre, a każdego harcerza i harcerkę nazywać swoim bratem i siostrą.

A w Dniu Myśli Braterskiej byście wiążąc swoje harcerskie kręgi czuli, że jesteście wśród przyjaciół i ludzi sobie bliskich.

hm. Agnieszka Rytel
komendantka hufca

 

Post Author: hm. Tomasz Jachimek