Delegaci

DELEGACI HUFCOWI

  • hm. Katarzyna Kurowska

  • hm. Justyna Świstek

Delegaci na Zjazd Chorągwi

  • phm. Michał Wacławski – z racji funkcji komendanta hufca

  • hm. Tomasz Jachimek – z racji funkcji członka komendy chorągwi

  • hm. Katarzyna Kurowska

  • hm. Mieczysław Mika

  • hm. Justyna Świstek

  • phm. Piotr Wojtaszek