Delegaci

DELEGACI HUFCOWI

hm. Katarzyna KUROWSKA

Delegatka na Zjazd ZHP w okresie 2017-2021

hm. Justyna ŚWISTEK

Delegatka na Zjazd ZHP w okresie 2017-2021

Delegaci na Zjazd Chorągwi

hm. Magdalena DĄBKOWSKA

Z racji pełnionej funkcji komendantki hufca

hm. Katarzyna KUROWSKA

Wybrana podczas Zjazdu Nadzwyczajnego hufca

hm. Dorota ŁAPIŃSKA

Wybrana podczas Zjazdu Nadzwyczajnego hufca

phm. Tomasz JACHIMEK

Z racji pełnionej funkcji członka komendy chorągwi