Zasady odbywania zbiórek, nocowań, porządku i pobierania kluczy do budynku Hufca Łódź – Polesie

Zuchy, harcerze, harcerki, instruktorzy i instruktorki oraz wszystkie osoby, które tworzą wspólnotę Hufca Łódź Polesie są zobowiązani do przestrzegania porządku i dbania o nasz wspólny majątek. Na terenie Komendy Hufca wszystkich przebywających obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

1. Środowiska chcące zorganizować zbiórkę lub biwak w budynku hufca powinny:

 • zarezerwować termin zbiórki lub biwaku. Rezerwacja nie jest równoznaczna ze zgodą na zbiórkę czy biwak
 • skontaktować się z kwatermistrzem hufca lub inną osobą wyznaczoną przez niego w zastępstwie w celu potwierdzenia rezerwacji pomieszczenia i ustalenia szczegółów
 • rezerwacja pomieszczeń odbywa się odpowiednio:

-72 h, przed zbiórką środowiska
-7 dni przed zbiórką środowiska jeżeli jest to piątek, sobota lub niedziela
-7 dni przed biwakiem środowiska

 • zbiórki namiestnictw mają pierwszeństwo przed innymi
 • zbiórka kończy się najpóźniej o 21:00
 • uzyskać zgodę Komendanta Hufca lub osoby przez niego wyznaczonej
 • rezerwacja pomieszczeń jest obowiązkowa dla wszystkich osób  chcących mieć w hufcu zbiórkę czy inne spotkanie.

2. Zbiórki mogą się odbywać w następujących pomieszczeniach:

 • HARCÓWKA
 • KONFERENCYJNA

3. Aby zorganizować biwak w budynku hufca należy:

 • zgłosić fakt organizacji biwaku w hufcu (karta biwaku) i uzyskać zgodę komendanta hufca lub osoby przez niego wyznaczonej
 • skontaktować się z kwatermistrzem hufca lub inną osobą wyznaczoną przez niego w zastępstwie w celu potwierdzenia rezerwacji pomieszczenia i ustalenia szczegółów
 • w trakcie rezerwacji okazać zaakceptowaną kartę biwaku, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę rezerwacja środowiska

4. Opuszczając pomieszczenie zostaw je w takim stanie w jaki chciałbyś je zastać.
5. Nocowanie zaliczane jest jako biwak.
Biwaki i zbiórki odbywają się nieodpłatnie, w zamian środowiska wykonują prace na rzecz kufca. Prace uzgadniane są z kwatermistrzem hufca. Środowiska spoza hufca wnoszą opłaty za energie elektryczną, CO i wodę (stawka ustalona przez komendę hufca).
6. Wszystkie jednostki hufca mają obowiązek ustalić z Komendą Hufca terminy dyżurów w budynku hufca związane z utrzymaniem czystości tej placówki. Długość dyżuru i grafik ustalają jednostki z komendą na cały rok.
7. Osoby/jednostki przebywające na terenie Komendy Hufca obowiązuje zasada posprzątania po sobie i czynnego nie dokładania się do nieporządku. Wszystkie osoby powinny poprzez własną postawę reagować na nieporządek w sposób zapewniający posprzątanie danej nieczystości.
8. Do zadań jednostek dyżurujących i osób reagujących na nieporządek należy:

 • Zamiatanie/odkurzanie całości piętra + klatka schodowa
 • Zmycie podłóg i schodów do 1 piętra
 • Kuchnia i łazienki
 • Mycie okien – jedna sala w sezonie
 • Czyszczenie filtra z akwarium
 • Starcie kurzy tam gdzie mogą występować
 • Zebranie śmieci z wszystkich koszy i wyniesienie ich do śmietnika

9. Środowiska, które rażąco naruszają powyższe zasady będą pozbawione prawa do korzystania z budynku i mienia hufca.
10. Wszystkie klucze wydawane do pomieszczeń wpisywane są do książki ‘Klucze do budynku’. Osoba, która pobiera klucze jest materialnie odpowiedzialna za nie, jeżeli zgubi to wymienia zamki na swój koszt.
11 Wchodząc na teren Hufca akceptujesz powyższe zasady.
12. Interpretacja niniejszych zasad należy do kwatermistrza i komendanta hufca.

Post Author: sy2birak