Wytyczne dla namiestników

WYTYCZNE DO OPINII O DRUŻYNOWYCH I PRZYBOCZNYCH 
SKŁADANEJ PRZEZ NAMIESTNIKÓW
DO KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ŁÓDŹ POLESIE

1. Czy drużyna pracuje z prawem i przyrzeczeniem i w jaki sposób?
2. Czy drużyna pracuje systemem małych grup i w jaki sposób?
3. Czy formy pracy są dostosowane do wieku harcerzy? Czy funkcjonuje zastęp zastępowych? Czy drużynowy pracuje z kadrą? W jaki sposób drużynowy wspiera rozwój kadry?
4. Czy plan pracy drużyny został zatwierdzony? Czy w terminie? Czy jest realizowany?
5. Czy program pracy drużyny jest aktualny, ciekawy?
6. Czy drużynowy prowadzi dokumentacje drużyny? Jaką?
7. Czy w drużynie pracuje się z wszystkimi (odpowiednio) instrumentami metodycznymi?
8. W jaki sposób drużyna uczestniczy w życiu hufca (udział w odprawach, imprezach hufca)?
9. Jakie są szczególne osiągnięcia drużyny?

Uwaga!

Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie pełnych i wyczerpujących informacji. Odpowiedzi typu: tak/nie nie są dla nas satysfakcjonujące, ani wyczerpujące.

Post Author: sy2birak