Lista osób z ukończonym kursem opiekunów prób

Wymienieni poniżej druhny i druhowie ukończyli seminarium dla opiekunów prób na stopnie przewodniczki/przewodnika i w myśl regulaminu KSI spełniają warunek, by być opiekunem na stopień przewodniczki/przewodnika. UWAGA! Lista nie jest ułożona w porządku alfabetyczny, lecz w chronologicznym – w kolejności zdobywania uprawnień. 1. hm. Agnieszka Rytel – komendantka hufca, członkini ZKK, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, kształcenie, […]