Skład Sztabu HAL

hm. Rafał Rytel – szef sztabu r_rytel@op.pl 608-406-950

phm. Tadeusz Kubicki – szef bazy Wenecja tadek@hot.pl 502-781-815, 509-447-801

pwd. Stanisław Sałajczyk – szef bazy Strużnica harc6@wp.pl 600-421-664, 509-447-802

                                  szef bazy tuczno r_rytel@op.pl 608-406-950, 509-447-803

phm. Łukasz Gąsiorowski

pwd. Łukasz Ulański

pwd. Paweł Kucybała

pwd. Stanisław Gałecki

HO Michał Marcinkowski

ćwik Szymon Gradka

Post Author: sy2birak