“Plebiscyt „Niezwyczajni, jakich wielu””

Zapraszamy wszystkich do udziału w plebiscycie „Niezwyczajni, jakich wielu”, mającego na celu wyłonienie instruktorskich osobowości roku 2011. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Redakcja dziennika „Rzeczpospolita”.

Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele oraz sympatycy harcerstwa.

Do 8 stycznia 2012 roku czekamy na zgłoszenia kandydatur instruktorów, którzy w 2011 roku osiągnęli niezwykłe rezultaty w pracy wychowawczej, kształceniowej, animacyjnej lub organizacyjnej. Wystarczy wejść na stronę www.niezwyczajni.zhp.pl i wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy.

Od 15 stycznia do 15 lutego 2012 roku będzie trwało internetowe głosowanie na kandydatów zakwalifikowanych przez kapitułę. 22 lutego 2012 roku odbędzie się gala z okazji Dnia Myśli Braterskiej, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników plebiscytu.

Każdego dnia instruktorzy z całej Polski mierzą się z trudnymi wyzwaniami. Wspólnymi siłami przyczyńmy się do promowania najlepszych, harcerskich postaw i działań. Pokażmy, jak wielu wspaniałych ludzi zrzesza Związek Harcerstwa Polskiego.

phm. Agata Grzywacz

instruktorka Wydziału Promocji GK ZHP

Post Author: Michalina Andrzejczyk