Odznaka RUCHU PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

Odznaczeni HONOROWĄ ODZNAKĄ RUCHU PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

Honorowa Odznaka RPH jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju ZHP. Odznaczenie to jest nadawane przez Przewodniczącego ZHP, zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.

Poniżej lista osób odznaczonych na wniosek naszego hufca.

Imię i nazwisko lub nazwaRodzaj odznakiData i rozkaz nadaniaUwagi
Makro Cash&Carryzbiorowa, srebrna8/2002 
Klaudiusz Kurucindywidualna, srebrna18.06.2012, 13/2012Leśniczy Nadleśnictwa Strużnica
Nadleśnictwo Śnieżkazbiorowa, srebrna18.06.2012, 13/2012 
Sławomir Orłowskiindywidualna, srebrna18.06.2012, 13/2012p.o nadleśniczego Nadleśnictwa Śnieżka
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzizbiorowa, srebrna15.09.2013, 24/2013 
Firma Inchem Polonia Sp. z o. o. z Wiśniowej Góryzbiorowa, srebrna15.09.2013, 24/2013 
Ewa Juśkiewiczindywidualna, srebrna15.09.2013, 24/2013przyjaciółka Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Mariusz Juśkiewiczindywidualna, srebrna15.09.2013, 24/2013przyjaciel Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Katarzyna Pakułaindywidualna, srebrna15.09.2013, 24/2013przyjaciólka Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Anna Wachowiczindywidualna, srebrna15.09.2013, 24/2013dyrektor Hipermarketu Carrefour przy ulicy Bandurskiego w Łodzi
Marcin Domżalskiindywidualna, srebrna15.09.2013, 24/2013przyjaciel Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Kinga Domżalskaindywidualna, srebrna15.09.2013, 24/2013przyjaciólka Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303