Lista osób z ukończonym kursem opiekunów prób

Wymienieni poniżej druhny i druhowie ukończyli seminarium dla opiekunów prób na stopnie przewodniczki/przewodnika i w myśl regulaminu KSI spełniają warunek, by być opiekunem na stopień przewodniczki/przewodnika.

UWAGA! Lista nie jest ułożona w porządku alfabetyczny, lecz w chronologicznym – w kolejności zdobywania uprawnień.

1. hm. Agnieszka Rytel – komendantka hufca, członkini ZKK, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, kształcenie, praca z instruktorami;
2. hm. Rafał Rytel – członek komendy hufca, szef sztabu HAL, doświadczenie: zuchy, kwatermistrzostwo, praca w szczepie;
3. hm. Maciej Cichosz – członek KSI, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, praca w szczepie;
4. hm. Anna Cichosz – szefowa ZKK, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, praca z instruktorami;
5. hm. Katarzyna Kurowska – z-czyni komendanta hufca, członkini ZKK, namiestniczka starszohacerska, doświadczenie: harcerze starsi, kształcenie, program, praca w szczepie;
6. hm. Piotr Nowacki – instruktor retmanatu, doświadczenie: żeglarstwo, organizacja rejsów
7. hm. Sylwia Kardzis – instruktorka retmanatu, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, żeglarstwo, praca w szczepie;
8. phm. Karolina Nowicka-Tkaczyk – członek HKR, doświadczenie: harcerze, kształcenie;
9. hm. Katarzyna Sawiak – komendantka szczepu, doświadczenie: wszystkie piony metodyczne, kształcenie, praca w szczepie, parca z instruktorami, trudne próby;
10. hm. Marta Brulikowska-Polit – członkini KSI, kształcenie, trudne próby
11. phm. Anna Omiecińska – namiestniczka harcerek, doświadczenie: harcerze, współpraca zagraniczna;
12. hm. Nina Malinowska – doświadczenie: zuchy, kształcenie, praca w szczepie;
13. hm. Tomasz Szala – członek KSI;
14. hm. Katarzyna Rytko – doświadczenie: harcerze, harcerze starsi, kształcenie;
15. hm. Justyna Świstek – komendantka szczepu, szefowa ZPŚ, członkini ZKK, doświadczenie: zuchy, harcerze, kształcenie, pozyskiwanie środków, praca w szczepie;
16. phm. Tomasz Jachimek – komendant szczepu, szef chorągwainego ZPI, doświadczenie: wędrownicy, wizerunek, praca w szczepie;
17. phm. Grzegorz Świstek – namiestnik zuchowy, członek ZKK, doświadczenie: zuchy, praca w szczepie, kształcenie, kwatermistrzostwo
18. phm. Monika Suchan – szefowa GP, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, program;
19. phm. Anna Kobalczyk
20. phm. Jakub Kruk – drużynowy harcerzy, doświadczenie: harcerze;
21. phm. Sylwia Kacprzak – namiestniczka wędrownicza, doświadczenie: wędrownicy;
22. hm. Magdalena Dąbkowska – członkini komendy hufca, komendantka szczepu, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, pozyskiwanie środków;
23. phm. Marta Ignaczak – komendantka szczepu, drużynowa wędrownicza, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, praca w szczepie;
24. hm. Dorota Łapińska – członkini komendy hufca, doświadczenie: harcerze, program;
25. phm. Włodzimierz Palczewski – retman, komendant szczepu, doświadczenie: praca w szczepie, żeglarstwo;
26. phm. Marcin Sasin – instruktor szczepu Młodych Orląt, doświadczenie;
27. hm. Mieczysław Mika – szef chorągwianej KSI, członek Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP;
28. hm. Magdalena Suchan – członkini komendy hufca, szefowa ZPI, doświadczenie: wizerunek;
29. hm. Bartosz Szumski – członek KSI; doświadczenie: harcerze, kształcenie, praca z instruktorami, szczep;
30. hm. Andrzej Leman – członek ChKR;
31. phm. Stanisław Sałajczyk – baza Strużnica;
32. phm. Magda Salicka
33. hm. Lech Margiel – Jędrusie, baza Strużnica, kwatermistrzowstwo

Archiwalni:

1. phm. Wiktor Wróblewski – szef KSW, instruktor retmanatu, doświadczenie: wędrownicy, żeglarstwo;
2. hm. Marcin Tkaczyk – członek HKR, doświadczenie: kształcenie, praca w szczepie;
3. phm. Tomasz Miksa – instruktor retmanatu, doświadczenie: żeglarstwo;
4. phm. Beata Czechulska – członkini KSI, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, praca z instruktorami;
5. phm. Renata Cieślak – instruktor szczepu im. Traugutta, doświadczenie: harcerze starsi, współpraca zagraniczna;
6. phm. Wojciech Kuczyński -instruktor namiestnictwa wędrowniczego, doświadczenie: wędrownicy, żeglarstwo, praca w szczepie;
7. phm. Marta Wawrzyniak – instruktor szczepu im. Traugutta, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, pozyskiwanie środków;
8. hm. Witold Mockałło – członek choragwianej KSI;

Post Author: sy2birak