Kurs podharcmistrzowski “Punkt widzenia”

W dwa pierwsze weekendy styczna (6-8 i 13-15) kandydaci na podharcmistrzów i podharcmistrzowie uczestniczyli w kursie podharcmistrzowskim „Punkt widzenia” zorganizowanym przez ZKK Hufca Łódź Polesie. W kursie uczestniczyło 18 instruktorów: 15 z naszej chorągwi (hufce: Łódź Polesie, Łódź Bałuty, Łódź Śródmieście, Inowłódz i Piotrków Trybunalski) oraz 3 spoza chorągwi: z GK, Dąbrowy Górniczej i Kalisza.

 

Pierwszy zjazd odbył się w Grotnikach, drugi w Łodzi. Pierwszy zjazd przebiegał pod hasłem sięgania do korzeni harcerstwa w kontekście pracy instruktorskiej, zaś drugi opierał się na współczesnym spojrzeniu na nasza organizację. Kursanci pracowali m.in. nad projektem miejskim inspirowanym Strategią Rozwoju Miasta Łodzi i próbowali swoich sił w negocjacjach z Firmą Apsys, wędrowali w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialności instruktorskiej, a przede wszystkim ścierali swoje poglądy prezentując różne punkty widzenia na ich rozumienie stopnia podharcmistrza.

 

Katarzyna Sawiak
Komendantka kursu