Konferencja “Harcerstwo między pokoleniami”

W ostatnią sobotę, 25 lutego, odbyła się Konferencja Programowa Chorągwi Łódzkiej ZHP „Harcerstwo między pokoleniami”. Przez cztery godziny blisko 80 instruktorów z większości hufców naszej chorągwi wsłuchiwało się w referaty poruszające m.in. ogólnych zarys kierunków programowych chorągwi na kolejne lata, współpracy międzypokoleniowej w harcerstwie i roli młodych ludzi w kształtowaniu więzi międzypokoleniowych.

 

hm. Magdalena Suchan