Zjazd Hufca 23.09.2023 – relacja na żywo

9:20 Zbierają się pierwsi delegaci, niedługo rozpocznie się wstępna część Zjazdu. 9:30 Rozpoczyna się Zjazd. 9:34 Zjazd wybrał protokalantów. Wybrano jednogłośnie również Przewodniczącego. 9:37 Zjazd wybrał Wiceprzewodniczącą. 9:40 Wniosek o zmianę nazwy Komisji Strategicznej na Komisję ds Strategii Hufca, poprawka została przyjęta. 9:43 Przyjęcie regulaminu Zjazdu z poprawkami. 9:47 Przyjęto porządek obrad z poprawkami. 9:50 […]