Zjazd Hufca Łódź-Polesie już 14 września 2019

Komenda Hufca ZHP Łódź-Polesie zwołała na 14 września 2019 r. na godz. 9.30 Zjazd Zwykły hufca. Zjazd podsumuje mijającą kadencję władz, wybierze nowe władze hufce oraz przyjmie Strategię na kolejne lata. Miejsce Zjazdu zostanie podane, zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP, najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zjazdu.

Lista osób uprawnionych do udziału w Zjeździe z głosem decydującym dostępna jest w RL. 7/2019. Odwołania od listy można składać do komendantki hufca w formie pisma załączonego do wiadomości e-mail wysłanej na adres: lodzpolesie@zhp.pl.

 

hm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca

Post Author: hm. Tomasz Jachimek