W Kręgu Religii. Konferencja z cyklu #SilniDuchem

Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP zaprasza na cykl konferencji pt. #SilniDuchem. Tym razem porozmawiamy wspólnie “W Kręgu Religii”. To świetna okazja by poznać wyznawców innych religii, do dyskusji o wartościach i wychowaniu. Już 17 października w Łodzi.

Konferencje z cyklu #SilniDuchem mają na celu przybliżyć pięć grup aktywności na rzecz rozwoju duchowego, które są wpisane w harcerski system wychowania: rozwijanie wewnętrznej dyscypliny i trenowanie ducha; włączanie się w działalność na rzecz społeczeństwa; próba zrozumienia otaczającego nas świata; przyczynianie się do tworzenia bardziej wrażliwego i tolerancyjnego społeczeństwa; odkrywanie potrzeby modlitwy i czynnego udziału w życiu społeczności religijnych.

Wbrew powszechnie przyjętej opinii, wyznaniowa mapa Polski jest bardzo różnorodna i warto tę cechę poznać. Konferencja W Kręgu Religii będzie w tym bardzo pomocna. Przedstawimy podczas niej najważniejsze prądy religijne obecne w Polsce, zarówno chrześcijańskie, jak i niechrześcijańskie. Znajomość ich może być pomocna w działalności wychowawczej w wielowyznaniowym ZHP. Uczestnik będzie mógł poznać nie tylko cechy poszczególnych wspólnot, ale również mechanizmy tworzenia się wielkich ruchów religijnych i poznać ich najciekawsze formy poprzez warsztaty religioznawcze. Podczas konferencji zostaną przedstawione ruchy religijne działające przy władzach WOSM, misje Zespołów Wychowania Duchowego i Religijnego oraz kapelanów. 
Wieczorem podczas spotkania otwartego zapraszamy na rozmowy o duchowości z przedstawicielami różnych religii. Nie zabraknie również czasu na zadawanie pytań naszym gościom.

Więcej informacji oraz plan konferencji znajdziesz TUTAJ i TUTAJ.

pwd. Piotr Dziewulski HO
członek Grupy Programowej

Post Author: Magdalena Suchan