Szczep im. Romualda Traugutta

alt

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r., ul. Praussa 2
Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, ul. Kasprzaka 45
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Więckowskiego 41

Komendantka: phm. Olga Skowrońska HR, tel. 791 658 964, mail: olga.skowronska@zhp.net.pl

Strona internetowa: www.traugutt.pl

Drużyny w szczepie:

przy SP nr 23

Gromada Zuchowa „Brykające Tygryski”
drużynowa – HO Anita Hallak, mail: anitahallak@gmail.com

7 Łódzka Drużyna Harcerska „Płomienie” (męska)
drużynowy – ćwik Grzegorz Janiczek

 

przy SP nr 40

Gromada Zuchowa „Ogniste Smoki”
drużynowy – pwd. Michał Wacławski HR, mail: michal.waclawski@zhp.net.pl

48 ŁDH „Fera aqua” (koedukacyjna) – działa także przy SP nr 91
drużynowa – pwd. Weronika Sobańska HO

przy SP nr 91

Gromada Zuchowa „Radosne Pszczółki”
drużynowa – phm. Olga Skowrońska HR, tel.: 791 658 964

4 Łódzka Drużyna Harcerska „Błyskawica” im. gen. Mariusza Zaruskiego (żeńska)
drużynowa – pwd. Weronika Skrzypek HO, mail: weronika.skrzypek@op.pl

48 ŁDH „Fera aqua” (koedukacyjna) – działa także przy SP nr 40; z SP nr 91 tylko chłopcy do niej należą
drużynowa – pwd. Weronika Sobańska HO

Próba Drużyna Starszoharcerska
drużynowy – pwd. Marek Kijewski HO

przy I LO

47 ŁWDH im. Leonida Teligi
drużynowy – pwd. Kacper Rembowski HO, tel. 880 908 729
http://47lwdh.pl/

O szczepie:

Szczep im. Romualda Traugutta jest środowiskiem z bogatą historią i obrzędowością. Jesteśmy najstarszym szczepem w Hufcu Łódź Polesie i jednym z najstarszych w Łodzi. Początki istnienia naszego szczepu są już w 1915 roku – kiedy to powstała w Gimnazjum Polskim (obecnie I Liceum Ogólnokształcące) drużyna harcerska (od 1916 roku nazwana – 3 ŁDH im. R. Traugutta). W listopadzie 1957 roku został powołany Szczep im. R. Traugutta.

Działamy na Starym Polesiu w 4 szkołach – 3 szkołach podstawowych i 1 liceum ogólnokształcącym. Siedzibą szczepu jest I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Posiadamy sztandar szczepu, który jest sztandarem 3 ŁDH, konstytucję szczepu uchwaloną w 2004 roku oraz archiwum, w którym są zgromadzone kroniki szczepu. Obecnie pracujemy nad nową stroną internetową. Szczep posiada swoje obrzędowe pieśni, zwyczaje kominkowe, ogniskowe i obozowe, a także tradycję organizowania biegów harcerskich. Elementy wspólnego umundurowania to biało-czerwone chusty i pagony oraz plakietka szczepu. Inne kolory chusty noszą zuchy, a wodniacy wyszywają biało-czerwoną flagę na ramieniu. Mimo, że nie działa w szczepie drużyna starszoharcerska – nie udało się jej założyć mimo wielu prób, to staramy się zapewnić pełen ciąg wychowawczy. Posiadamy młodą, lecz dobrze doświadczoną i przygotowaną do pełnienia swoich funkcji kadrę.

Post Author: Ania Omiecińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *