“Polesie na służbie podczas Łódzkiej Drogi Krzyżowej”

W piątek 27 marca br. harcerze, wędrownicy i instruktorzy z Hufca ZHP Łódź-Polesie uczestniczyli w Harcerskiej Służbie przy Łódzkiej Drodze Krzyżowej.
 
Łódzka Droga Krzyżowa jest organizowana od lat 90. XX wieku. Biorą w niej udział przedstawiciele grup zawodowych, duszpasterstw, stanów i wyznań chrześcijańskich naszego miasta. Na nabożeństwie pojawiły się również władze miasta oraz lokalne media.

 
 
źródło: www.archidiecezja.lodz.pl
 
O godzinie 19:00 z kościoła pw. św. Faustyny przy pl. Niepodległości wyruszyli pątnicy w kierunku pl. Jana Pawła II (katedry). Harcerze byli zorganizowani w służbie medycznej, szpalerze trzymającym pochodnie przy noszonym krzyżu oraz od stacji XIII reprezentacji środowiska łódzkich harcerzy trzymających krzyż. W reprezentacji tej znaleźli się również instruktorzy oraz wędrownicy Naszego Hufca.
 
Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy Służby Harcerskiej mogli rozgrzać się przy gorącej herbacie w kawiarence Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej (ul. Skorupki 13). W lokalu Wydziału znajduje się również Sztab Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Archidiecezji Łódzkiej, który proponuje pomoc przy zbiórkach nt. ŚDM Kraków 2016.
 
Dla harcerzy Łódzka Droga Krzyżowa była idealnym miejscem na realizowanie służby w społeczności lokalnej oraz przeżyciem wzbogacającym duchowo.
 
W Harcerskiej Służbie uczestniczyli harcerze wszystkich łódzkich hufców ZHP oraz Okręgu Łódzkiego ZHR.
 
pwd. Piotr Dziewulski HO
członek Grupy Programowej

Post Author: Magdalena Suchan