Oświadczenie w sprawie udziału członków Hufca ZHP Łódź-Polesie w marszu ONR

 
Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP i Komenda Hufca ZHP Łódź-Polesie oświadczają, że harcerze biorący udział w marszu ONR nie reprezentowali ZHP, Chorągwi Łódzkiej, Hufca Łódź-Polesie ani Szczepu Harcerskiego „Arsenał”. Była to ich prywatna inicjatywa, od których ZHP zdecydowanie się odcina. 
 
Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP i Komenda Hufca ZHP Łódź-Polesie informują, że podjęły działania zmierzające do jak najszybszego wyjaśnienia uczestnictwa instruktora i wędrowniczki Hufca Łódź-Polesie w marszu ONR. Do chwili wyjaśnienia sprawy ww. osoby zostały zawieszone w swoich funkcjach i prawach członka ZHP. 
 
Po zbadaniu sprawy komenda hufca podejmie decyzje, co do zastosowania kar organizacyjnych przewidzianych w Statucie ZHP i/lub skierowaniu sprawy do właściwego sądu harcerskiego.
 
Jednocześnie apelujemy o zachowanie daleko posuniętej powściągliwości i powstrzymania się od ferowania wyroków w sytuacji, w której  właściwe władze harcerkie dopiero badają okoliczności zdarzenia.
 
phm. Tomasz Jachimek
Rzeczniki Chorągwi Łódzkiej ZHP

Post Author: sy2birak