ODZNACZENI HONOROWĄ ODZNAKĄ RUCHU PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

Honorowa Odznaka RPH jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju ZHP. Odznaczenie to jest nadawane przez Przewodniczącego ZHP, zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.

 

Aktualna lista odznaczonych instruktorek i instruktorów Hufca Łódź-Polesie
znajduje się na SharePoincie hufca.