O zespole kwatermistrzowskim

Zespół Kwatermistrzowski jest zespołem pomocniczym Komendanta Hufca Łódź-Polesie. Do jego zadań należy:

  • Wypożyczanie sprzętu na zasadach ustalonych z kwatermistrzem.
  • Udostępnienie pomieszczeń hufca członkom hufca.
  • Dbanie o porządek w siedzibie hufca.
  • Przychowywanie i segregowanie składników majątku hufca.
  • Dokonywanie napraw i konserwacji sprzętu.
  • Przeprowadzanie remontów pomieszczeń hufca.
  • Prowadzenia ewidencji skladników majątku
  • Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji.
  • Realizowanie innych zadań zleconych przez Komendanta.

Post Author: sy2birak