O namiestnictwie

Ofensywa starszoharcerska zakończyła się sukcesem, choć nie wszystkie opisane w planie działania odbyły się w założonym terminie. Okazało się, że wymagały one niejednokrotnie znacznie więcej czasu, niż wstępnie założyliśmy. Pewne działania udało się zrealizować dopiero w roku 2014/2015. Poza brakiem czasu, problemem był też brak stałego, przygotowanego metodycznie zespołu, który pracowałby nad realizacją ofensywy. Zatem dopiero po dwóch latach od zwrócenia szczególnej uwagi na metodykę starszoharcerską i zachowanie ciągu wychowawczego w szczepach mogliśmy zacząć mówić o pierwszych sukcesach. Wtedy to, z początkiem roku harcerskiego 2013/2014 zostało powołane namiestnictwo, które przejęło pracę z drużynami i kadrami starszoharcerskimi. Kadry drużyn i patroli chętnie angażują się w działania proponowane przez namiestnictwo – zbiórki, warsztaty, wyjazdy. Chcą się dokształcać i tworzyć wspólnotę w namiestnictwie. Podejmują się współodpowiedzialności za podejmowane działania, podejmują się organizacji. Większość z nich traktuje namiestnictwo przede wszystkim jako miejsce wsparcia, a nie tylko kontroli, śmiało zgłaszają się z pytaniami i problemami oraz  utrzymują stały kontakt z namiestniczką. Od roku 2014/2015 ruszył system mian i jesienią 2015 roku zostały rozdanie pierwsze miana. Namiestnictwo wypracowało też początki obrzędowości, która wpleciona jest w podejmowane działania. W chwili obecnej mamy 6 drużyn starszoharcerskich (Szczep Harcerski „Agrikola”, Szczep Harcerski „Arsenał”  Szczep Harcerski im. Cichociemnych,  Szczep Młodych Orląt,  Szczep Harcerski „Żywioły”), 2 patrole (Szczep im Romualda Traugutta, Szczep Harcerski im. Dywizjonu 303) oraz perspektywę na działania w Szczepie Drużyn Wodnych im. L. Teligi. 

Post Author: Ania Omiecińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *