Namiestnictwo Starszoharcerskie DROGOWSKAZY

NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE "DROGOWSKAZY"

Namiestnictwo Starszoharcerskie DROGOWSKAZY  jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami starszoharcerskimi i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

hm. Katarzyna Kurowska – namiestniczka starszoharcerska

phm. Paulina Nowak

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

PATROLE SZCZEPOWE

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM