Namiestnictwo Starszoharcerskie DROGOWSKAZY

NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE DROGOWSKAZY

Namiestnictwo Starszoharcerskie DROGOWSKAZY jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami starszoharcerskimi i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

hm. Katarzyna KUROWSKA – namiestniczka starszoharcerska

phm. Paulina NOWAK – instruktorka namiestnictwa

pwd. Aleksandra DOWGIRD –  instruktorka namiestnictwa

pwd. Kamila SIEROŃ – instruktorka namiestnictwa

pwd. Weronika KWAŚNIEWSKA – instruktorka namiestnictwa

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

PATROLE SZCZEPOWE

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM