Namiestnictwo Harcerzy BUKI

NAMIESTNICTWO HARCERZY "BUKI"

Namiestnictwo Harcerzy BUKI jest ciałem Hufca Łódź-Polesie pracującym z drużynami harcerzy i trzymającym pieczę nad nimi oraz dbającym o ich rozwój metodyczny,

KADRA NAMIESTNICTWA

phm. Bartłomiej Cota – namiestnik harcerzy

phm. Jakub Dyktyński

pwd. Weronika Sobańska

pwd. Jakub Łapiński

DRUŻYNY NAMIESTNICTWA

KONTAKT Z NAMIESTNICTWEM