Lektura

 
Poniżej przedstawiamy listę lektur polecanych przez Komisję Stopni Instruktorskich. Powstała ona w porozumieniu z instruktorami hufca. Wykaz ten stanowi jednak pewną propozycję i opiekunowie mogą zaproponować swoim podopiecznym także inne pozycje książkowe, adekwatne do ich prób, pod warunkiem, że zostanie zachowany podział na działy.
W ramach realizacji próby przewodnikowskiejnależy przeczytać minimum 3 książki, w tym:
 • 1 dotyczącą przygotowania do funkcji lub metodyki pionu z którym dana osoba pracuje,
 • 1 historyczną (Tropami powstańczej przesyłki T. Kasprzaka lub inną historyczną, w przypadku gdy realizujący próbę tę czytał)
 • 1 dowolną pozycję książkową nawiązującą do próby.
W ramach realizacji próby podharcmistrzowskiejnależy przeczytać minimum 5 książek, w tym:
 • 1 dotyczącą przygotowania do funkcji lub metodyki pionu z którym dana osoba pracuje,
 • 1 historyczną,
 • 1 dotyczącą komunikacji i wizerunku,
 • 2 dowolne pozycje książkowe nawiązujące do próby.
 
Historia harcerstwa i postacie harcerskie
 • Broniewski S., Akcja pod Arsenałem
 • Broniewski S. („Stefan Orsza”), Całym Życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika
 • Czopowicz S., KIHAM
 • Hansen W., Wilk, który nigdy nie śpi
 • Harcerski trop prowadzi w przyszłość – historia, przewodnik
 • Jurek K., Łódka i lilijka – historia, podharcmistrz
 • Kamiński A., Andrzej Małkowski
 • Kamiński A., Zośka i Parasol
 • Kasprzak J., Tropami powstańczej przesyłki
 • Koźniewski K., I zawsze krzyż oksydowany
 • Małkowski A., Jak skauci pracują
 • Opowieści z życia skauta naczelnego
 • Persak K., Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku
 • Piasecki E, Schreiber M., Harce młodzieży polskiej
 • Rossman J., Zawadzka A., Tadeusz Zawadzki „Zośka”
 • Wachowicz B., Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego, Oldze i Andrzeju Małkowskich
 • Wachowicz B., Kamyk na szańcu gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin
 • Wachowicz B., Rudy, Alek, Zośka – gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec”
 • Wiśniewska H., Gawędy druhny Babci
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz.I
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz. II
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz. III
 • Zawadzka A., O Aleksandrze Kamińskim „Kamyku”

Metoda i doskonalenie do funkcji

 • Baden Powell R., Skauting dla chłopców
 • Baden Powell R., Wędrówka do sukcesu
 • Baden Powell R., Wskazówki dla skautmistrzów
 • Bokacka K., Całek G., Przepiórkowska M., Instruktorskie rozważania
 • Brulikowska-Polit M., Gawędy o Prawie Harcerskim
 • Falkowska J., Sprawności harcerskie
 • Grodecka E., O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu
 • Grodecka E., Rzeka
 • Instruktorska czytanka, praca zbiorowa
 • Kamiński A., Antek Cwaniak
 • Kamiński A., Krąg Rady
 • Kołodziejski W., Tajemne Stowarzyszenie Magów
 • Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych
 • Kudasiewicz M., Obrzędowy piec
 • Martin A., Księga Jaszczurki
 • McKie P., Jak skautki pracują
 • Mrówczyński B., Plama na Złotej Puszczy
 • Niemała sztuka. Poradnik dla kadry wędrowniczej, red. Sidor E., Polaszewski (pobierz)
 • Philipps R., System zastępowy.
 • Poradnik drużynowego gromady zuchowej, red. Prędkiej E., Rudziński S.
 • Puciata P. M., Wędrownicy
 • Sowa J., Niedzielski Z., Metoda pracy harcerskiej w zarysie
 • Uczestnicząc w grze. Poradnik drużynowego drużyny harcerskiej, red. Kulczyk-Prus E. ,Wrzosek M. (pobierz)
 • Ungeheuer L., Próby wodzów
 • W krainie zabawy. Poradnik drużynowego gromady zuchowej, red. Kulczyk-Prus E., Wittenberg A. (pobierz)
 • W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny starszoharcerskiej, red. Gąsiorowska E., Kulczyk-Prus E. (pobierz)
 • Wardęcki M., Zuchy
 • Wędrowniczym szlakiem. Poradnik do pracy z młodzieżą, red. Sidor E., Polaszewski R. (pobierz)
 • Raport Młodzi 2011 (pobierz)

Komunikacja i wizerunek harcerstwa

 • Branden N, 6 filarów poczucia własnej wartości
 • PR w NGO (pobierz)
 • Całek G., Jak promować harcerstwo
 • Całek G., Jak promować NGO. Praktyczny poradnik promocji dla małych organizacji pozarządowych
 • Castells M., Społeczeństwo sieci
 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi
 • Cooper P., Sprawne porozumiewanie się
 • Detz J., Sztuka przemawiania
 • Gillen T., Asertywność
 • Kołodziejek E., Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN
 • Krug S., Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
 • Leary M., Wywieranie wrażenia na innych
 • Lindenfield G, Asertywność, czyli być otwartym, skutecznym i naturalnym
 • Maxwell J., Być liderem
 • McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się
 • Norton M., Eastwood M., Jak pisać jeszcze lepsze wnioski o dotacje do firm prywatnych i fundacji (poradnik dla organizacji pozarządowych)
 • Pacławski R., Gra o harcerstwo
 • Schmidt K., Pedagogika Twórczości
 • Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu
 • Vopel K., Jak pobudzić kreatywność grupy
 • Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Wybór i redakcja E. Kędzior-Niczyporuk
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej, broszura GK ZHP

Inne, które warto by instruktor przeczytał

 • Bartoszewski W., To, co najważniejsze
 • Bartoszewski W., Warto być przyzwoitym
 • Borchardt K. O., Krążownik spod Somosierry
 • Borchardt K. O., Szaman Morski
 • Borchardt K. O., Znaczy Kapitan
 • Eldredge J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy
 • Europejski Ruch Młodzieży przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji, Każdy inny, wszyscy równi… (pobierz)
 • Faber A., Mazlish E., Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały
 • Grylls B., Szkoła przetrwania
 • Jaworski K., 11.40 GMT – Newport
 • Jestem, myślę, działam, p. red. Dolińskiego A.
 • Kamiński A., Myśli o Polsce i wychowaniu
 • Kreiner J., Zastęp Starszych Chłopców – listy do Wędrowników
 • Kudasiewicz M., Vademecum Zastępowego Chytrego Kota
 • Mirowski S., Styl życia
 • Niwiński P., Od harcerzy starszych do wędrowników
 • Pawlikowska B., W dżungli miłości
 • Pawlikowska B., W dżungli niepewności
 • Pawlikowska B., W dżungli podświadomości
 • Pawlikowska B., W dżungli samotności
 • Pawlikowska B., W dżungli życia. Poradnik dla dziewczyn i chłopców (oraz niektórych dorosłych)
 • Sun Wu, Sun Bin, Sztuka wojny i 36 chytrych sztuczek
 • Thompson Seton E., Zwój Kory Brzozowej
 • Uczenie się międzykluturowe, pakiet szkoleniowy nr 4 (pobierz), Amnesty International
 • Wagner W., Podług słońca i gwiazd; Pokusa horyzontu
 • Wampumy Leśnych – puszczańskie porady i sprawności, praca zbiorowa
 • Zagrajmy o przyszłość, p. red. Dolińskiego R.

Post Author: sy2birak