KSI w październiku

Paździerkinowe posiedzenie KSI odbędzie się 13.10.2016 o godzinie 17:30. Termin składania prób/podsumowań mija 2 października 2016. Wszelką dokumentacją należy przesyłać na adres: kasia.sawiak@wp.pl

pwd. Anna Gajda
Instruktorka ZPI

Post Author: sy2birak