Komisje do spisu majątku

KOMISJA DO SPISU MAJĄTKU HUFCA I SZCZEPÓW

SKŁAD

pwd. Wojciech KUCIŃSKI – przewodniczący komisji

pwd. Arkadiusz KONIECZKA

phm. Michał WERNER

KOMISJA DO SPISU MAJĄTKU BAZY HUFCA W STRUŻNICY

SKŁAD

hm. Lech MARGIEL – przewodniczący komisji

pwd. Eligiusz SZYMCZAK

Zuzanna SZAŁKOWSKA

KOMISJA DO SPISU MAJĄTKU BAZY HUFCA W TUCZNIE

SKŁAD

hm. Rafał RYTEL – przewodniczący komisji

dh. Arkadiusz KONIECZKA

Dariusz WOŹNICKI

KOMISJA DO SPISU MAJĄTKU BAZY HUFCA W WENECJI

SKŁAD

phm. Agnieszka KUBICKA – przywodnicząca komisji

Przemysław MAKOWSKI

Ewa WYPYCH-BABIŃSKA