Komenda Hufca

KOMENDA HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nowego komendanta hufca i nową komendę hufca.

W dniu 9 listopada 2017 roku Zjazd Nadzwyczajny Hufca Łódź-Polesie poszerzył skład komendy o nową osobę - nowym członkiem komendy została hm. Nina Malinowska.

Aktualny skład władz hufca zamieszczamy poniżej.

mdabkowska

hm. Magdalena DĄBKOWSKA

Komendantka hufca

dlapinska

hm. Dorota ŁAPIŃSKA

Zastępczyni komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą

mignaczak

phm. Marta IGNACZAK

Zastępczyni komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą

innaportret

phm. Agnieszka KUBICKA

Skarbniczka hufca

nmalinowska

hm. Nina MALINOWSKA

Członkini komendy ds. programu

tjachimek

phm. Tomasz JACHIMEK

Członek komendy ds. wizerunku i współpracy zagranicznej

mwerner

phm. Michał WERNER

Kwatermistrz hufca

aograbek

pwd. Anita OGRABEK

Członkini komendy ds. organizacyjnych i pozyskiwania środków

DYŻURY CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA

Komendantka Hufca, hm. Magdalena Dąbkowska: w poniedziałki od 16:30 do 18:30 i czwartki od 18 do 20.

Zastępczyni komendantki ds. pracy z kadrą, phm. Marta Ignaczak: w czwartki od 18 do 20.

 

Pozostali członkowie komendy nie pełnią ustalonych dyżurów, są do Waszej dyspozycji wg potrzeb.

CO KTO MOŻE PODPISAĆ?

Karty biwaku może podpisać każdy członek komendy. Podobnie pisma, prośby wewnętrzne. Umowy, dokumenty finansowe (nie dotyczy wewnętrznych finansowych spraw typu prośba z dofinansowanie z konta szczepu itd.) podpisać MUSZĄ zawsze dwie osoby: komendantka hufca oraz jeden z pozostałych członków komendy (na tę chwilę nie może to być hm. Nina Malinowska)