Komenda Hufca

KOMENDA HUFCA ŁÓDŹ-POLESIE

W dniu 12 października 2019 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nowego komendanta hufca i nową komendę hufca.

Aktualny skład władz hufca zamieszczamy poniżej.

hm. Michał WACŁAWSKI

Komendant hufca

hm. Justyna ŚWISTEK

Zastępczyni komendanta hufca ds. pracy z kadrą

phm. Olga SKOWROŃSKA

Skarbniczka hufca

phm. Martyna OLSZAK

Członkini ds. programu

phm. Weronika SKRZYPEK

Członkini ds. organizacji i promocji

DYŻURY CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA

Komenda hufca dyżuruje w następujących dnia:

  • hm. Michał Wacławski – poniedziałki, 17-20
  • hm. Justyna Świstek – czwartki, 18-20
  • phm. Weronika Skrzypek – czwartki, 17-20
  • phm. Olga Skowrońska – poniedziałki, 16-20, czwartki, 18-20

Pozostali członkowie komendy są dostępni mailowo i telefonicznie. Możliwe jest również umówienie się z daną osobą na spotkanie.

CO KTO MOŻE PODPISAĆ?

Karty biwaku może podpisać każdy członek komendy. Podobnie pisma, prośby wewnętrzne. Umowy, dokumenty finansowe (nie dotyczy wewnętrznych finansowych spraw typu prośba z dofinansowanie z konta szczepu itd.) podpisać MUSZĄ zawsze dwie osoby: komendant hufca oraz jeden z pozostałych członków komendy.