Kapituła HOZdHŁP

KAPITUŁA HONOROWEJ ODZNAKI ZASŁUŻONEJ DLA HUFCA

Kapituła odpowiedzialna jest za rozpatrywanie wniosków na nadanie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Hufca Łódź-Polesie”. Odznaka jest przeznaczona dla instruktorów, którzy od przynajmniej 10 lat pełnią funkcje instruktorskie w Hufcu Łódź-Polesie i odnieśli w swojej pracy liczne i wymierne sukcesy.


Odznaka może też być przeznaczona dla osób nie będących instruktorami, a szczególnie zasłużonych dla społeczności hufca, wyróżniających się swoją postawą i dokonaniami.

Odznaki przyznawane są przez Komendanta Hufca na wniosek Instruktorów Hufca, Rady Szczepów, Kręgi Instruktorskie oraz Komendę Hufca, a wręczane są podczas apelu rozpoczynającego rok harcerski, Święta Hufca oraz na Zjazdach Hufca.

Wniosek do wypełnienia można pobrać z naszej plikowni. Aby był rozpatrzony powinien trafić do Kapituły Odznaki na adres mieczyslaw.mika@zhp.net.pl na 10 dni przed danym świętem.

SKŁAD KAPITUŁY ODZNAKI:

hm. Mieczysław Mika – przewodniczący kapituły

hm. Katarzyna Sawiak

hm. Andrzej Leman

hm. Witold Mockałło

KONTAKT Z KAPITUŁĄ: