“Inspirujące Czwartki: W skautowym świecie”

Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.
Robert Baden-Powell

Nowy rok harcerski to też nowa edycja Inspirujących Czwartków organizowanych przez Grupę Programową Hufca ZHP Łódź-Polesie.

Na najbliższym spotkaniu będziemy gościć dwóch drużynowych, którzy przedstawią swoje skautowe wakacje. 

  • Marysia Pelc opowie o Światowym Jamboree w Japonii,
  •  Marcin Ulowski przedstawi obóz skautowy w Palestynie.

Jest to niezwykła okazja by dowiedzieć się, jak wygląda największa skautowa impreza na świecie, gdzie spotkasz 40 tysięcy skautów ze wszystkich krajów oraz jaką przygodą jest obóz skautowy w innym kraju i z inną kulturą.

Inspirujący Czwartek odbędzie się 1 października br. w siedzibie Komendy Hufca ZHP Łódź-Polesie.

Zgłoszenia należy przesłać do 28.09 (poniedziałek) na adres e-mail: programpolesie@gmail.com.

pwd. Piotr Dziewulski HO
członek Grupy Programowej

Post Author: Magdalena Suchan