Inne władze ZHP

NASI INSTRUKTORZY WE WŁADZACH ZHP I CHORĄGWI

Na tej stronie prezentujemy instruktorów naszego hufca pełniących funkcje w strukturach centralnych ZHP i Chorągwi Łódzkiej ZHP.

WŁADZE CENTRALNE ZHP

Rada Naczelna ZHP

hm. Katarzyna Kurowska

członkini Rady Naczelnej ZHP w kadencji 2017-2021

CHORĄGIEW ŁÓDZKA ZHP

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP

hm. Tomasz Jachimek

członek Komendy Chorągwi ds. komunikacji i relacji zewnętrznych w kadencji 2018-2022

Rada Chorągwi Łódzkiej ZHP

hm. Katarzyna Kurowska

przewodnicząca Rady Chorągwi w kadencji 2018-2022

 

hm. Magdalena Suchan

członkini Rady Chorągwi w kadencji 2018-2022

 

hm. Agnieszka Rytel

członkini Rady Chorągwi w kadencji 2018-2022

Chorągwiana Komisja Rewizyjna

hm. Mieczysław Mika

przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2022