Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

IV Seminarium Szczepowych

Wydział GK ZHP ds. szczepów zaprasza na IV Seminarium Szczepowe. Tym razem spotykamy się w dn. 5-6.11.2011r. w Warszawie.


Zapraszamy:
- komendantów szczepów i związków drużyn
- członków komend szczepów i związków drużyn
- absolwentów kursów szczepowych
- instruktorów zainteresowanych tematyką szczepów i związków drużyn.

Wszystkie szczegóły i materiały znajdują się na stronie www.szczepy.zhp.pl.


hm. Andrzej Grabowski
kierownik Wydziału GK ZHP ds. szczepów


w serwisie umieściła
phm. Magdalena Suchan
szef ZPI