Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

"HAL 2013"

Koszt osobodnia w 2013 roku pozostaje na poziomie 34 zł. Uruchomione będą wszystkie bazy, które przekroczą limit zakontraktowanych 3000 osobodni. Środowiska hufca prosimy o przesłanie swoich planów obozowych do szefa sztabu HAL w jak najkrótszym czasie, nie póżniej niż do 10 grudnia.

hm. Rafał Rytel
szef Sztabu HALiZ