Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Komisja Rewizyjna

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nową komisję rewizyjną. 

phm. Karolina Nowicka-Tkaczyk - przewodnicząca Komisji
pwd. Sylwia Białecka - zastępczyni przewodniczącego
phm. Magdalena Salicka - sekretarz Komisji
phm. Sylwia Kacprzak - członkini Komisji
phm. Stanisław Sałajczyk - członek Komisji