Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Lipcowy rozkaz komendantki hufca

W Plikowni dostępny jest już lipcowy rozkaz komendantki hufca. Jak zwykle dużo przydatnych informacji - m.in. o nowych drużynowych, nowych jednostkach i nowych instruktorach hufca.

<< CZYTAJ ROZKAZ >>

 

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca