Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Nowy rozkaz komendantki hufca

W Plikowni czeka do ściągania i czytania RL. 6/2017 z dn. 5.06.2017 r. Rozkaz pełen nowych instruktorów :)

ROZKAZ L. 6/2017

 

 

phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca