Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Zadnie HarcReWitalizacja jest realizowane
dzięki dofinansowaniu
z budżetu Miasta Łodzi w ramach regrantingu.