Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Program konferencji
 
PIĄTEK
Od 18.00 można się zgłaszać do hufca. 
 
SOBOTA
8.30 Rejestracja
9.30 Rozpoczęcie konferencji  i wykłady wprowadzające
10.30 Przerwa kawowa
11.00 PANELE PROBLEMOWE I (opis poniżej)
12.45 Przerwa kawowa
13.00 PANELE PROBLEMOWE II (opis poniżej)
14.45 Przerwa obiadowa
16.00 PANELE PROBLEMOWE III (opis poniżej)
18.00 Kolacja
20.00 Atrakcja wieczorna
22.00 Ewentualne dyskusje wieczorne, gry planszowe
 
NIEDZIELA
9.00 PANELE DYSKUSYJNY – Praca z kadrą w szczepie 
11.00 Przerwa kawowa
11.15 Warsztaty inspirujące i ciekawostki
12.00 DYSKUSJA PANELOWA – Po co nam szczepy? – Starcie przeciwników i zwolenników szczepów z udziałem publiczności.
13.00 PODSUMOWANIE, rozdanie certyfikatów
13.30 ZAKOŃCZENIE
 
Panele sobotnie:
BLOK
Dla kadr hufców

Dla kadr szczepów

Dla kadr szczepów Dla kadr szczepów
11.00-12.45
1. Wsparcie szczepów przez hufiec 2. Ciąg wychowawczy 3. Jak zorganizować dużą imprezę szczepu skierowaną także na zewnątrz? 4. HAL
13.00-14.45
5. Tworzenie szczepu 6. Instruktorzy w szczepie 7. Współpraca szczepu z hufcem 8. Sojusznicy szczepu 
16.00-18.00
9. Wędrownictwo 10. System pracy szczepu – organizacja, komunikacja, funkcje w szczepie 11. Program szczepu 12. Finanse i gospodarka szczepu

 

1. Zarząd kolei w starciu ze związkami zawodowymi, czyli o miejscu szczepów w hufcu. W tym panelu skupimy się na właściwym określeniu miejsca szczepu w hufcu. Porozmawiamy o efektywnym wykorzystaniu potencjału szczepów na rzecz hufca oraz o tym, jak można wesprzeć komendantów szczepów w ich działaniu. Nie zapomnimy o poruszeniu tematu motywacji do działania kadry szczepów.
 
2. Pociąg i jego wagony, czyli o ciągu wychowawczym. Uczestnicy tego panelu przeanalizują ściśle samą ideę istnienia szczepów - ciąg wychowawczy. Porozmawiamy też o bardziej przyziemnych sprawach, czyli o umiejętności utrzymania pełnego ciągu wychowawczego oraz jego wspierania. Do pieca dorzucimy takimi zagadnieniami jak współpraca jednostek w ciągu roku harcerskiego, HALu i podczas obrzędowego przekazania osób między jednostkami. Nie pominiemy tutaj wędrowników, padną słowa o kapsule ewakuacyjnej, czyli miłym pożegnaniu i "wyjściu w świat".
 
3. Bilet aglomeracyjny, czyli o wielkich wydarzeniach. Impreza na zewnątrz organizowana przez szczep jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, wizerunkowym, logistycznym, programowym. Wyjdziemy od celowości i sensu angażowania się w taką inicjatywę, by przejść do wszystkich powyższych aspektów. Wspólnie zainspirujemy siebie pomysłami gdzie szukać sojuszników i sponsorów oraz jak z nimi rozmawiać. W tej całej gonitwie w tworzeniu naszego biletu na każdym etapie poddamy spokojnej analizie pracę z kadrą.
 
4. Byle nie do Warszawy, czyli o akcji letniej. Harcerska Akcja Letnia jest jednym z największych wydarzeń dla szczepu, dlatego bardzo ważne będzie zdefiniowanie tego przedsięwzięcia. Na warsztat weźmiemy wszelkie aspekty harcerskiego lata: od organizacji, przez program, obrzędowość aż po właściwą ewaluację. Odpowiemy sobie też na pytanie jak na każdym etapie należy pracować z kadrą na obozie.
 
5. Para w buch koła w ruch, czyli rzecz o tworzeniu szczepu. Podczas tego panelu będziemy rozmawiać o tym, jak założyć szczep, jak wychwycić pewne zagrożenia wynikające ze zmiany. Poruszymy też efektywne wykorzystanie euforii kadry czującej, że tworzy coś nowego. Nie zabraknie węgla brunatnego w postaci podłoża dokumentacji i różnych dróg dojścia do założenia szczepu.
 
6. Skierować na właściwe tory, czyli instruktorzy w szczepie. Panel poświęcony pracy z instruktorami w szczepie. Wspólnie zastanowimy się jak motywować kadrę do rozwoju instruktorskiego, ale także jak pozyskiwać i inwestować w kadrę pozyskaną z zewnątrz. Porozmawiamy także o kręgach instruktorskich działających przy szczepie, tak by były nie tylko miejscem rozwoju instruktorów, ale i wsparciem dla szczepu.
 
7. A droga wiedzie w przód i w przód, czyli o współpracy szczepu z hufcem. Panel będzie poruszał kwestie korzyści, które może odnieść szczep współpracując z ciałami hufca. Porozmawiamy z kim i jak współpracować, aby obie strony były zadowolone. Zastanowimy się szczególnie nad współpracą z namiestnikami. Zastanowimy się też między innymi jak znaleźć złoty pociąg: aby w szczepie nie kisić instruktorów i aby przedwcześnie nie wyrywać ich do pracy na polu hufca.
 
8. Stacje wielkich kolei, czyli sojusznicy szczepu. W trakcie panelu będziemy rozmawiać o wsparciu dla szczepu, czyli o tym gdzie i jak szukać partnerów do swojej pracy oraz jak z takiego wsparcia korzystać. Zastanowimy się co my możemy zaoferować innym oraz na co warto zwrócić uwagę w kontaktach z pozyskanymi sojusznikami.
 
9. Jazda na gapę, czyli wędrownictwo. Rozmowy w panelu poświęcone będą (nie)działającym w szczepach drużynom wędrowniczym. Wymienimy się doświadczeniem jak tworzyć środowisko wędrownicze i jak później wspierać kadrę pracującą z tą grupą metodyczną. Będziemy także próbowali znaleźć rozwiązania na problemy związane z drużynami wędrowniczymi, które często są słabe i w związku z tym nieliczne.
 
10. Od pociągu retro do Pendolino, czyli o organizacji pracy szczepu. Panel, podczas którego dowiecie się w jaki sposób usprawnić prace szczepu. Zostaniecie zapoznani ze sposobem rozdzielania zadania w szczepie, kim są funkcyjni szczepu oraz jakimi obszarami mogą się oni zajmować. Nie zabraknie aspektu skutecznej komunikacji i tego jak ważną rolę odgrywa ona w pracy z kadrą szczepu. Poznacie sposoby na efektywną organizację i zarządzanie szczepem.
 
11.Rozkład jazdy w szczepie, czyli budowanie planu pracy. Wymienimy się doświadczeniami w budowaniu programu w szczepie. Pochylimy się nad mozolną pracą palacza - programowca szczepu, jej blaskami i cieniami, nad trudnym balansem w proporcjach między programem szczepu a programem drużyn. Na pewno nie zabraknie dyskusji o celowym i praktycznym budowaniu planu pracy.
 
12. Budżet kolei, czyli gospodarka i finanse. W tym panelu porozmawiamy o ekonomicznej stronie wychowania, o roli skarbnika i kwatermistrza szczepu, również w kontekście przygotowania następcy. Będzie o konkretach - finansach, budżetowaniu, akcjach zarobkowych (nowych pomysłach!) i pozyskiwaniu środków. Zdradzimy też sekret, jak zdobyć 10000 zł z samego 1%. Kilka słów z pewnością padnie o marnotrawstwie i jego zapobieganiu.