Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Up

Zjazd Zwykły 2007

Plik w formacie zip zawiera:

  • Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP Łódź-Polesie za okres od 15 listopada 2003 do 31 października 2007 r.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Łódź – Polesie za okres od 15 listopada 2003 r. do 09 listopada 2007 r.

Plik w formacie zip zawiera załącznik do sprawozdania, pominięty w innych pakietach:

Sprawozdanie dla Komendy Hufca z konkursu MIANO DOBRY OBÓZ HAL 2005

Plik w formacie zip zawiera:

Bilans aktywów i pasywów (aktywa) za okres 23.11.2003-30.10.2007
Rachunek zysków i strat za okres 25.11.2003 - 30.10.2007
Zestawienie sald jednostek - Stan środków jednostek zdeponowanych w KH
Zestawienie należności z tytułu niezapłaconych składek - stan na dzień 31.10.2007
Zestawienie zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług - stan na dzień 31.10.2007
Rozliczenie finansowe HAL 2004-2007
Zestawienie osobodni na bazach Hufca ZHP Łódź-Polesie
Rozliczenie dochodów HAL 2004-2007

Plik w formacie zip zawiera:

Bilans aktywów i pasywów (aktywa) za okres 23.11.2003-30.10.2007
Rachunek zysków i strat za okres 25.11.2003 - 30.10.2007
Zestawienie sald jednostek - Stan środków jednostek zdeponowanych w KH
Zestawienie należności z tytułu niezapłaconych składek - stan na dzień 31.10.2007
Zestawienie zobowiązań z tyt. dostaw towarów i usług - stan na dzień 31.10.2007
Rozliczenie finansowe HAL 2004-2007
Zestawienie osobodni na bazach Hufca ZHP Łódź-Polesie
Rozliczenie dochodów HAL 2004-2007

Plik w formacie zip zawiera załączniki do sprawozdania:

Załacznik nr 1 Regulamin Pracy Komendanta i Komendy
Załacznik nr 2 Uchwała w sprawie podziału zadań członków komendy
Załacznik nr 3 Program hufca 2004
Załacznik nr 4 Plan pracy programowej Hufca Łódz-Polesie
Załacznik nr 5 Obozowy Konkurs Programowy „HAL 2005”
Załącznik nr 6: Konkurs Gospodarczy „HAL 2006”
Załącznik nr 7: Plan pracy programowej Hufca Łódź-Polesie
Załącznik nr 8: Plan pracy harcerskiego klubu turystycznego Hufca Łódź-Polesie w roku harcerskim 2006-2007
Załacznik nr 9a: ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW na kursy i szkolenia ZKK HŁP
Załacznik nr 9b: ANKIETA KWALIFIKACYJNA NA KURS
Załacznik nr 9c: A

 
 
Powered by Phoca Download