Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

miesiąc

temat

opis

grupa docelowa

odpowie-dzialny

WRZESIEŃ

Miana

Rozpoczęcie pracy Buków – wręczenie mian i rozmowy o planach.

Drużyny i kadry

Agnieszka

LISTOPAD (7.11)

Zbiórka - Miana

Gra terenowa zakończona w hufcu. Celem gry jest wskazanie najważniejszych obszarów pracy i samoocena w systemie mian.

Kadry drużyn

Agnieszka

LISTOPAD

(25-27.11)

RadOblicza

Biwak ma na celu integrację rad drużyn hufca Łódź-Polesie, rozpoczęcie tematu 60-lecia hufca, zmotywowanie rad drużyn do działania na kolejny rok oraz kształcenie kadr drużyn na każdym szczeblu.
Zajęcia namiestnictwa: kadry: praca z RD, motywacja, zastępowi: praca z harcerzami, zadanie zespołowe, podział pracy, ciekawy program.

Członkowie rad drużyn oraz potencjalni kandydaci do niej.

Namiestnictwo Zuchowe/Agnieszka i Jakub

STYCZEŃ

(13-15.01)

Góry

Kadrowy wyjazd w góry – mający na celu integrację kadr oraz pokazanie jak planuje się biwak.

Kadry drużyn

 

Agnieszka

STYCZEŃ

(28.01)

Wyprawa do serca zony Zimowe manewry zastępów Drużyny Jakub

LUTY

Zbiórka o realizacji prawa harcerskiego

Zbiórka poświęcona pracy z Prawem i Przyrzeczeniem.

Kadry drużyn

Agnieszka

LUTY
(11-12.02)

ZWW

Dla chętnych wyjazd na zimową watrę wędrowniczą.

Kadry drużyn

Agnieszka

MARZEC (18.03)

Rajd Marzanna

Dla drużyn z namiestnictwa

Drużyny

Bartek

MARZEC

Zbiórka o instrumentach

Zbiórka dotycząca pracy z instrumentami metodycznymi.

Kadry drużyn

Mateusz i Agnieszka

KWIECIEŃ

Święto Hufca Łódź-Polesie

Przygotowanie gry dla harcerzy na święcie hufca.

Dla drużyn.

Agnieszka

MAJ

(20-21.05)

Biwak drużyn – podsumowanie Turnieju Drużyn

Biwak ma być inspiracją programową i jednocześnie podsumować Turniej Namiestnictwa.

Drużyny

Jakub

CZERWIEC

Zbiórka przedobozowa

Zbiórka dotycząca wartości pionierki i obrzędowości na obozie.

Kadry drużyn

Agnieszka