Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Marzec

21-22.03 - sejmik zastępowych;

Kwiecień

18-19.04 - Święto Hufca

Maj

30-31.05 - wędrówka - wyjazd dla rad drużyn - wspólna wędrówka z atrakcjami, wieczorna dyskusja przy ognisku;