Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Lista osób z ukończonym kursem opiekunów prób

Wymienieni poniżej druhny i druhowie ukończyli seminarium dla opiekunów prób na stopnie przewodniczki/przewodnika i w myśl regulaminu KSI spełniają warunek, by być opiekunem na stopień przewodniczki/przewodnika.

UWAGA! Lista nie jest ułożona w porządku alfabetyczny, lecz w chronologicznym - w kolejności zdobywania uprawnień.

1. hm. Agnieszka Rytel - komendantka hufca, członkini ZKK, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, kształcenie, praca z instruktorami;
2. hm. Rafał Rytel - członek komendy hufca, szef sztabu HAL, doświadczenie: zuchy, kwatermistrzostwo, praca w szczepie;
3. hm. Maciej Cichosz - członek KSI, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, praca w szczepie;
4. hm. Anna Cichosz - szefowa ZKK, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, praca z instruktorami;
5. hm. Katarzyna Kurowska - z-czyni komendanta hufca, członkini ZKK, namiestniczka starszohacerska, doświadczenie: harcerze starsi, kształcenie, program, praca w szczepie;
6. hm. Piotr Nowacki - instruktor retmanatu, doświadczenie: żeglarstwo, organizacja rejsów
7. hm. Sylwia Kardzis - instruktorka retmanatu, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, żeglarstwo, praca w szczepie;
8. phm. Karolina Nowicka-Tkaczyk - członek HKR, doświadczenie: harcerze, kształcenie;
9. hm. Katarzyna Sawiak - komendantka szczepu, doświadczenie: wszystkie piony metodyczne, kształcenie, praca w szczepie, parca z instruktorami, trudne próby;
10. hm. Marta Brulikowska-Polit - członkini KSI, kształcenie, trudne próby
11. phm. Anna Omiecińska - namiestniczka harcerek, doświadczenie: harcerze, współpraca zagraniczna;
12. hm. Nina Malinowska - doświadczenie: zuchy, kształcenie, praca w szczepie;
13. hm. Tomasz Szala - członek KSI;
14. hm. Katarzyna Rytko - doświadczenie: harcerze, harcerze starsi, kształcenie;
15. hm. Justyna Świstek - komendantka szczepu, szefowa ZPŚ, członkini ZKK, doświadczenie: zuchy, harcerze, kształcenie, pozyskiwanie środków, praca w szczepie;
16. phm. Tomasz Jachimek - komendant szczepu, szef chorągwainego ZPI, doświadczenie: wędrownicy, wizerunek, praca w szczepie;
17. phm. Grzegorz Świstek - namiestnik zuchowy, członek ZKK, doświadczenie: zuchy, praca w szczepie, kształcenie, kwatermistrzostwo
18. phm. Monika Suchan - szefowa GP, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, program;
19. phm. Anna Kobalczyk
20. phm. Jakub Kruk - drużynowy harcerzy, doświadczenie: harcerze;
21. phm. Sylwia Kacprzak - namiestniczka wędrownicza, doświadczenie: wędrownicy;
22. hm. Magdalena Dąbkowska - członkini komendy hufca, komendantka szczepu, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, pozyskiwanie środków;
23. phm. Marta Ignaczak - komendantka szczepu, drużynowa wędrownicza, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, praca w szczepie;
24. hm. Dorota Łapińska - członkini komendy hufca, doświadczenie: harcerze, program;
25. phm. Włodzimierz Palczewski - retman, komendant szczepu, doświadczenie: praca w szczepie, żeglarstwo;
26. phm. Marcin Sasin - instruktor szczepu Młodych Orląt, doświadczenie;
27. hm. Mieczysław Mika - szef chorągwianej KSI, członek Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP;
28. hm. Magdalena Suchan - członkini komendy hufca, szefowa ZPI, doświadczenie: wizerunek;
29. hm. Bartosz Szumski - członek KSI; doświadczenie: harcerze, kształcenie, praca z instruktorami, szczep;
30. hm. Andrzej Leman - członek ChKR;
31. phm. Stanisław Sałajczyk - baza Strużnica;
32. phm. Magda Salicka
33. hm. Lech Margiel - Jędrusie, baza Strużnica, kwatermistrzowstwo

Archiwalni:

1. phm. Wiktor Wróblewski - szef KSW, instruktor retmanatu, doświadczenie: wędrownicy, żeglarstwo;
2. hm. Marcin Tkaczyk - członek HKR, doświadczenie: kształcenie, praca w szczepie;
3. phm. Tomasz Miksa - instruktor retmanatu, doświadczenie: żeglarstwo;
4. phm. Beata Czechulska - członkini KSI, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, praca z instruktorami;
5. phm. Renata Cieślak - instruktor szczepu im. Traugutta, doświadczenie: harcerze starsi, współpraca zagraniczna;
6. phm. Wojciech Kuczyński -instruktor namiestnictwa wędrowniczego, doświadczenie: wędrownicy, żeglarstwo, praca w szczepie;
7. phm. Marta Wawrzyniak - instruktor szczepu im. Traugutta, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, pozyskiwanie środków;
8. hm. Witold Mockałło - członek choragwianej KSI;