Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Namiestniczka
 
697-431-952

Opiekuje się: PDH przy Szczepie im. R. Traugutta, 76 i 92 ŁDH.

Instruktorka
 
 

Opiekuje się: 101 ŁDH.

Instruktorka
 
 

Opiekuje się: 137 ŁDH.

Instruktorka
 
 

Opiekuje się: 54 ŁDH.

Instruktorka
 
 

Opiekuje się: 46 ŁDH.

Instruktorka
 
 

Opiekuje się: 4 ŁDH.