Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Sejmik Drużyn Wodnych

W dniu 10 października odbył się Sejmik Drużyn Wodnych., który miał na celu wybór nowego Retmana.

Został nim, wybrany na drugą kadencję phm. Włodzimierz Palczewski. Brawa dla Włodka :)

 HO Marcin Sabela