Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Współzawodnictwo Drużyn Harcerskich 7Harc

Namiestnictwo Harcerzy zaprasza drużyny harcerzy do współzawodnictwa w roku 2011/2012.