Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

W roku 2016

Brązowe Miano otrzymały:

69 ŁDH "Puszcza"

139 ŁDH "Bór"

55 ŁWDH 

Brązowe Miano z wyróżnieniem otrzymały:

66 ŁDH "Wilczki"

48 ŁDH "Ferra Aqua"

Srebrne Miano otrzymały:

24 ŁDH "Ilczi"

191 ŁDH "Horda"

22 ŁDH "Tajfun"

Srebrne Miano z wyróżnieniem otrzymały:
 
7 ŁDH "Płomienie"
 
114 ŁDH "Zawiszacy"
 
-----------------
 

 

W roku 2015

Brązowe Miano otrzymały:

24 ŁDH "Ilczi"

66 ŁDH "Wilczki"

69 ŁDH "Puszcza"

89 ŁDH "Kajman"

139 ŁDH "Bór"

Brązowe Miano z wyróżnieniem otrzymały:

32 ŁDH "Polanie"

48 ŁDH "Ferra Aqua"

114 ŁDH "Zawiszacy"

191 ŁDH "Horda"

Srebrne Miano otrzymały:

7 ŁDH "Płomienie"

22 ŁDH "Tajfun"

---------------------------------------------

 

W roku 2014

Brązowe Miano zdobyły:

7 ŁDH "Płomienie"

48 ŁDH "Ferra Aqua"

69 ŁDH "Puszcza"

89 ŁDH "Kajman"

114 ŁDH "Zawiszacy"

139 ŁDH "Bór"

191 ŁDH "Horda"

Srebrne Miano otrzymała:

66 ŁDH "Wilczki"

Złote Miano otrzymała:

32 ŁDH "Polanie"

Gratulujemy:D